Her geçen gün değişen ve gelişen dünyamızda insanoğlu yaşamını ve ürettiği her şeyin gelişimini devam ettirebilmesi için enerjiye ihtiyaç duyar. Birçok enerji türü ve bu enerjileri elde etmek için birçok yöntem vardır. Bu yöntemlerden bir tanesi de bir enerji türünü doğrudan kullanacağı başka enerji türüne çevirmektir. 

Buna örnek olarak güneş enerjisinden elektrik üretimi. Tabi güneş enerjisinin kullanıldığı başka alanlarda vardır. Bu alanlar; güneş ışınlarının doğrudan ısı ve ışık için kullanılabilir. Bunun en yaygın örneği ise evsel sıcak su için kullanılan panellerdir. Bugün ise açıklayacağımız şey gelişen teknoloji sayesinde güneş enerjisinden elektrik elde etme yöntemi ve elde eden araçlar, yani fotovoltaikten. Fakat kısaca ve kaba bir biçimde değineceğiz. Maksat kafamızda kaba bir fikir oluşsun.
Fotovoltaik, ışıktan doğrudan elektrik enerjisi elde etme yöntemidir. Bu  genellikle güneş pillerinin  güneş ışığını kullanmasıyla olur. Ve de fotovoltaik bu konuda yapılan çalışmalar verilen genel bir tabirdir.
Fotovoltaik panel (PV panelleri) yarı iletken maddeleri (silikon, arsenik, galyum vb.) kullanarak güneş ışınlarından elektrik üretirler.

Bunu daha teknik olarak açıklayacak olursak. Panel üst üste iki tabakadan oluşur. Alt tabaka p tipi materyalden oluşur. Üst tabaka ise N tipi materyalden oluşur. N tipi materyal olarak genellikle fosfor, arsenik gibi gezgin elektronlar yaratan maddeler kullanılır. Bu üzerine düşen ışığın elektronları p bölgesine yönlendirir. Bu elektronlar iki tabaka arasındaki bariyeri kısa devrelerle geçebilir. Elektronlar en son olarak çizilen devreyi tamamlar, N bölgesine tekrar varır. Bu sayede elektrik oluşur.
Aslında güneş enerjisinden elektrik üretimi henüz tam olarak her yerde kullanılıyor diyemeyiz. Fakat insanların yenilenemez enerji kaynaklarını hızla tüketmekte. Dolayısıyla yenilenebilir ve daha çok olabilecek kaynak ve kaynaklar arayışındalar.

 Bunun için güneş enerjisinden elektrik üretimi son zamanlarda epey önem kazanmaya başlandı. Özellikle 1970 ten sonra çok hız kazanmıştı. 

Çeşitli alanlarda, araç gereçlerde kullanılmaya başlandı. 

Bunlardan en çarpıcı olanı ise uzaya fırlatılan bazı araçlar veya uydular güneş ışınlarından enerji elde ederek çalışmakta. Daha elektrik tellerin ulaşamadığı ıssız yerlerdeki telefon kulübeleri, karavanlarda, kırsal kesimdeki evlerde ve daha birçok yerde kullanılır.

Categories:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir